Velkomen til DFØ-ID

Frå denne sida kan du logge deg inn på DFØ-systema for lønn og rekneskap med berre eitt brukarnamn og passord.